Driftstermostat 110°C

Driftstermostat 110°C med gjeninnstillingsknapp på oversiden.